Σφάλμα
 • GeoIP.dat is corrupt!

Μικρά tips για ζωντανές φωτογραφικές αναμνήσεις

Αγαπητοί φίλοι,

Στην ενότητα αυτή θα αναφέρουμε κάθε μήνα βασικά tips τόσο για τη φωτογράφηση όσο και για την αρχειοθέτηση και ταξινόμηση των φωτογραφιών, κάθε μορφής.

 • Εκτυπώστε ΠΑΝΤΑ τις φωτογραφίες που σας αρέσουν, είτε τις έχετε τραβήξει εσείς, είτε κάποιος άλλος, επαγγελματίας ή όχι.
 • Να ανατρέχετε συχνά στις φωτογραφίες σας, για να θυμόσαστε τις μοναδικές στιγμές που ζήσατε.. . Έτσι, κρατάμε το χρόνο στα μάτια μας και στην ψυχή μας...
 • Delete κάνουμε μόνο στον υπολογιστή μας, όχι στη ζωή μας.
 • Κρατάμε ΠΑΝΤΑ ένα αρχείο στον υπολογιστή μας, με φωτογραφίες που έχουμε τραβήξει, με μηχανή, με κινητό ή με tablet και, αναλόγως, φτιάχνουμε αντίστοιχους φακέλους και αποθηκεύουμε κάθε φορά τις φωτογραφίες μας .
 • Για μεγαλύτερη ασφάλεια, εγώ προσωπικά, τις αποθηκεύω και σε έναν επιπλέον σκληρό δίσκο ή στο “cloud” για όσους ασχολούνται λίγο περισσότερο.
 • Στον ίδιο φάκελο κρατάμε όλες τις φωτογραφίες μας, ακόμα και αυτές που δεν είναι καλές, και δημιουργούμε έναν υποφάκελο, π.χ.: ΄τελικές φωτό΄, όπου εκεί θα βάλουμε τις φωτογραφίες που θα εκτυπώσουμε.
 • Στη συνέχεια, αρχειοθετούμε τις φωτογραφίες μας σε άλμπουμ, ανάλογα με τα θέματα, τα οποία και τοποθετούμε σε σημεία εμφανή στο χώρο όπου ζούμε. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να τα ξεφυλλίζουμε συχνά, να αγγίζουμε και να αναπολούμε τις στιγμές που αγαπήσαμε .

 

Είναι κάτι που ευχαριστεί όχι μόνο εμάς αλλά και τους δικούς μας αγαπημένους ανθρώπους, που έρχονται στο χώρο μας και , πολύ πιθανό, βρίσκονται μέσα στις σελίδες των άλμπουμ της ζωής μας.

Σκεφτείτε άλλωστε με πόση χαρά και συγκίνηση βλέπουμε τις μικρές ασπρόμαυρες φωτογραφίες των γονιών μας, ίσως και των παππούδων μας , και με πόσα αντίστοιχα συναισθήματα θα ξεφυλλίζουν τα δικά μας άλμπουμ τα παιδιά μας και οι επόμενες γενιές…..

 

Καλές λήψεις!!
Φιλικά,

Σαμπρίνα

Ιούνιος 2016

Όροι χρήσης

Εισαγωγικά
Το www.forevermore.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης μέσω του Διαδικτύου των προϊόντων της ατομικής επιχείρησης « ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ-ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ » (στο εξής «η Εταιρεία», που εδρεύει στην Αθήνα Αττικής, οδός Βατοπεδίου αρ. 10, Ελλάδα (ΑΦΜ 046520188 / Δ.Ο.Υ ΨΥΧΙΚΟΥ ). Κάθε χρήση της ιστοσελίδας της Εταιρείας και κάθε συναλλαγή που πραγματοποιείται μέσω αυτής, προϋποθέτει την προηγούμενη συναίνεση του χρήστη ως προς τους όρους που ακολουθούν.
Σημειώνεται ότι η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, υπό τον όρο ότι οι τροποποιημένοι όροι θα έχουν προηγουμένως αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της. Οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση δεν επηρεάζει παραγγελίες οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί πριν την ανάρτηση των νέων όρων.


1. Πληροφορίες Προϊόντων
H Εταιρεία παραθέτει στην ιστοσελίδα της και στα σχετικά με κάθε προϊόν πεδία όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των διατιθέμενων προϊόντων, την τιμή τους, το κόστος μεταφοράς τους, τον φόρο προστιθέμενης αξίας και τον τρόπο πληρωμής. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μην αναγράφει τα παραπάνω ειδικά χαρακτηριστικά κάθε προϊόντος εφόσον πρόκειται για ενημερωτική καταχώρηση σχετικά με προϊόν που δεν είναι ακόμη διαθέσιμο προς πώληση αλλά αναμένεται να είναι μελλοντικά.


2. Διαθεσιμότητα Προϊόντων
Κάθε εικονιζόμενο προϊόν θεωρείται ως διαθέσιμο, εκτός αν αναφέρεται το αντίθετο. Στην περίπτωση που – λόγω ταυτόχρονων αγορών από περισσότερους χρήστες, ή λόγω τεχνικού σφάλματος – προϊόν που εμφανίζεται ως διαθέσιμο, δεν είναι, τότε η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προσφέρει στον χρήστη άλλο ισοδύναμο προϊόν, επισημαίνοντας τυχόν διαφορές του με το αρχικά επιλεγέν. Ο χρήστης στην περίπτωση αυτή διατηρεί το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την σύμβαση αζημίως. Και στην περίπτωση που δεν υπαναχωρήσει, αλλά προβεί στην παραλαβή του προϊόντος, ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα να επιστρέψει το προϊόν στην αρχική του κατάσταση και συσκευασία, εντός 14 ημερών από την παραλαβή του, συνοδευόμενο από τα παραστατικά που εκδόθηκαν, χωρίς να επιβαρυνθεί με έξοδα επιστροφής.


3. Δικαίωμα Υπαναχώρησης και επιστροφής προϊόντων
Για κάθε προϊόν που πωλείται από την ιστοσελίδα της εταιρείας, ο χρήστης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, επιστρέφοντας το αγαθό στην αρχική του κατάσταση και συσκευασία, συνοδευόμενο από τα παραστατικά που εκδόθηκαν, χωρίς να επιβαρύνεται με οποιαδήποτε δαπάνη, εκτός από τα έξοδα επιστροφής. Η προθεσμία αυτή αρχίζει από την παραλαβή του προϊόντος. Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης ο χρήστης οφείλει να συμπληρώσει το ΄Εντυπο Υπαναχώρησης και να το αποστείλει ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά στην Εταιρεία.
Επιστροφές χρημάτων δεν γίνονται δεκτές. Με την επιστροφή του προϊόντος και εφόσον αυτό γίνει δεκτό από την Εταιρεία, ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα επιλογής ενός άλλου προϊόντος ίσης ή μεγαλύτερης αξίας από το αρχικό με καταβολή της χρηματικής διαφοράς που τυχόν προκύψει. Σημειώνεται ότι τα έξοδα αποστολής του νέου προϊόντος επιβαρύνουν τον πελάτη.
Σε περίπτωση που αποδεδειγμένα η παραγγελία εκτελείται εσφαλμένα εκ μέρους της εταιρείας, δηλαδή σε περίπτωση παράδοσης είδους άλλου από αυτό που παραγγέλθηκε κατά είδος ή ποσότητα ή σε περίπτωση που κατά την παράδοση το είδος είναι κατεστραμμένο ολοκληρωτικά ή κατά το μεγαλύτερο μέρος του, ή σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το είδος είναι ελαττωματικό, ο χρήστης οφείλει είτε να μην αποδεχτεί την παραλαβή του προϊόντος εξ αρχής, ή να ζητήσει την αντικατάσταση με το αρχικώς παραγγελθέν προϊόν ή με άλλο μέχρι του ποσού του καταβληθέντος τιμήματος, είτε να ζητήσει την επιστροφή του καταβληθέντος τιμήματος.


4. Διαδικασία αγοράς προϊόντων
Κάθε χρήστης περιηγείται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας προκειμένου να αναζητήσει τα προϊόντα που τον ενδιαφέρουν και τα χαρακτηριστικά τους. Για την επιλογή των προϊόντων και των ποσοτήτων τους προβαίνει στις αναγκαίες καταχωρήσεις στα αντίστοιχα πεδία. Κάθε χρήστης δύναται να προμηθευτεί περισσότερα του ενός προϊόντα με κάθε συναλλαγή που πραγματοποιεί. Για την οριστικοποίηση της παραγγελίας απαιτείται σε κάθε περίπτωση η επιβεβαίωση από πλευράς του χρήστη ότι έχει αναγνώσει και συμφωνεί με τους παρόντες όρους. Η παραγγελία θεωρείται ολοκληρωμένη μόνο στην περίπτωση που ο χρήστης λάβει ενημέρωση με ηλεκτρονικό μήνυμα ότι η παραγγελία του καταχωρήθηκε στο σύστημα της εταιρείας. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν σφάλμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του χρήστη αν αυτό οφείλεται σε εσφαλμένη καταχώρηση των στοιχείων του από τον ίδιο. Στην περίπτωση αυτή η παραγγελία θεωρείται ολοκληρωμένη και ο χρήστης οφείλει να καταβάλει το αντίτιμο εφόσον η εταιρεία αποδείξει ότι απέστειλε ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που υπέδειξε ο χρήστης.
Ακύρωση της παραγγελίας δύναται να γίνει οποιαδήποτε στιγμή επιθυμεί ο χρήστης μέχρι την καταχώρηση των στοιχείων του στις αντίστοιχες σελίδες πληρωμής. Εάν ολοκληρώθηκε η διαδικασία και ο χρήστης επιθυμεί την ακύρωσή της απαιτείται άμεση επικοινωνία σας με την Εταιρεία. Ανάλογα με το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η παραγγελία, ο χρήστης θα ενημερωθεί για τη διαδικασία ακύρωσης και τυχόν έξοδα (π.χ. αποστολής, αν έχει ήδη πραγματοποιηθεί). Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση ακύρωσης, και ανάλογα με το στάδιο της παραγγελίας, είναι δυνατόν να ισχύσουν έξοδα αποστολής, ακόμη και αν λόγω του ύψους της ακυρωθείσας παραγγελίας δεν προβλέπονταν έξοδα.


5. Τρόπος εξόφλησης
Η εξόφληση είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί, είτε με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, είτε με χρήση πιστωτικής - χρεωστικής κάρτας μέσω Paypal ή Viva Payments.


6. Παράδοση πωληθέντων προϊόντων
Η παράδοση των προϊόντων θα πραγματοποιείται με δαπάνη του χρήστη, ανάλογα με τον τρόπο που ο ίδιος έχει επιλέξει, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τους όρους της επιμέρους συναλλαγής. Η εταιρεία δύναται κατά καιρούς να διαθέτει προϊόντα της χωρίς επιβάρυνση του χρήστη των εξόδων αποστολής, εφόσον η παραγγελία υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο ποσό.
Τα προϊόντα θα παραδίδονται στην διεύθυνση που έχει υποδείξει ο χρήστης. Στην περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης ή σφάλματος του χρήστη ως προς τη διεύθυνση ή τα λοιπά στοιχεία επικοινωνίας του, αυτός θα βαρύνεται με τυχόν πρόσθετα έξοδα αποστολής.


7. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
Η παρούσα ιστοσελίδα αποτελεί το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης των προϊόντων της Εταιρείας. Όλο το περιεχόμενο των ιστοσελίδων συμπεριλαμβανομένων των εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, μεταφόρτωση (downloading), μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου των επιμέρους διαδικτυακών τόπων. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, downloading, ανακοίνωση, διάδοση, μετάδοση ή κάθε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας του νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων.
Τα ονόματα, οι εικόνες, τα λογότυπα και τα διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την Εταιρεία ή/και το ηλεκτρονικό της κατάστημα ή/και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτούς καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της Εταιρείας ή/και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνιση και έκθεσή τους στην ιστοσελίδα της Εταιρείας δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.


8. Προσωπικά Δεδομένα
Η Εταιρεία, δεσμεύεται ότι δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε χρήση χωρίς την προηγούμενη έγκριση του χρήστη. Η Εταιρεία με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, ανταλλάσσει τα προσωπικά στοιχεία και τις πληροφορίες, παρά μόνον και κατ' εξαίρεση όταν τούτο επιβάλλεται από Δημόσια Αρχή, δικαστήριο κ.λπ., τηρουμένης πάντα της προβλεπόμενης από το νόμο διαδικασίας.
Όλες οι πληροφορίες οι οποίες σχετίζονται με προσωπικά στοιχεία συναλλαγές, είναι ασφαλείς και απόρρητες. Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή του χρήστη σας διασφαλίζουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά στοιχεία του χρήστη.
Συνιστάται η αλλαγή του προσωπικού μυστικού κωδικού ασφαλείας (password) σε τακτά χρονικά διαστήματα για λόγους ασφαλείας και να μην αποκαλύπτεται σε τρίτα πρόσωπα.
Όλες οι πληροφορίες οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από κάθε χρήστη χρησιμοποιούνται μόνο προκειμένου να διασφαλίζεται άμεση και ουσιαστική επικοινωνία με την Εταιρεία, να εκτελούνται ορθά οι παραγγελίες (εξόφληση και παράδοση) να εξακριβώνεται η ταυτότητα του χρήστη που πραγματοποιεί συναλλαγές. Οι πληροφορίες που συλλέγονται έχουν ως σκοπό τη μέτρηση του αριθμού επισκεψιμότητας του ηλεκτρονικού καταστήματος, να καθορίσουν τις απαιτήσεις των πελατών για περισσότερα προϊόντα και να διευκολύνουν στις συναλλαγές με την Εταιρεία.
Σε καμία περίπτωση τα προσωπικά στοιχεία δεν διαβιβάζονται ή κοινοποιούνται χωρίς την πρότερη συναίνεση του χρήστη και εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις που διασφαλίζουν ότι τα προσωπικά δεδομένα δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία.
Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Το forevermore.gr διασφαλίζει την τήρηση των αρχών Προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τη χρήση των υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου αναφορικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο και τις πωλήσεις από απόσταση, σε συμφωνία και συμμόρφωση προς το διεθνές, ευρωπαϊκό και εσωτερικό ελληνικό δίκαιο και συγκεκριμένα με τις διατάξεις του Ν.2251/1994 για την προστασία του καταναλωτή, την οδηγία 2000/31/ΕΚ και το ΠΔ 131/2003 για το ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς και του Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 και τις οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ.


9. Ισχύον Δίκαιο - Δικαιοδοσία
Η χρήση του διαδικτυακού τόπου/ ιστοσελίδας www.forevermore.gr και οι συναλλαγές μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της «ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ-ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ» θα διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, ιδίως τα νομοθετήματα που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις πωλήσεις από απόσταση και την προστασία των καταναλωτών. Για την επίλυση κάθε διαφοράς από τους παρόντες Όρους Χρήσης και τις πωλήσεις μέσω του διαδικτυακού τόπου/ ιστοσελίδας www.forevermore.gr αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της πόλης των Αθηνών.

Υπηρεσίες Forevermore

Εκτύπωση Φωτογραφιών

Συγχαρητήρια! Μόλις αποκτήσατε ένα μοναδικό χειροποίητο άλμπουμ της Forever More!

Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε να το γεμίσετε με τις πολύτιμες αναμνήσεις σας ακόμα πιο εύκολα! Μπορείτε να μας στείλετε με e-mail τις φωτογραφίες σας και εμείς αναλαμβάνουμε να τις τυπώσουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε, σε υψηλής ποιότητας χαρτί και στην καλύτερη τιμή της αγοράς.

Και εάν το επιθυμείτε, μπορούμε να τοποθετήσουμε εμείς τις φωτογραφίες σας στο album.

 

Ειδικές Παραγγελίες

Αναλαμβάνουμε να προσωποποιήσουμε το δικό σας άλμπουμ Forever More εκτυπώνοντας το όνομα ή το μονόγραμμα που επιθυμείτε.

Επικοινωνήστε μαζί μας για πληροφορίες στο τηλ. 210 6463385 ή στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Η Forever More με λίγα λόγια…

Γάμος, γέννηση, βάφτιση ή απλώς ένα πάρτι γενεθλίων ή μία εκδρομή με φίλους …..

Πόσες φορές δεν θα θέλατε να είχατε βρει το τέλειο album που θα κρατήσει για πάντα ζωντανές  τις αναμνήσεις από τα πιο σημαντικά γεγονότα της ζωής σας;

Και μπορεί όλοι να έχουμε υποκύψει στην ευκολία της ψηφιακής εποχής, αλλά δεν χωρά αμφιβολία ότι το κλασικό αποτελεί μία διαχρονική αξία.

Αναζητώντας λοιπόν το τέλειο album για τις φωτογραφίες μας, είδαμε ότι υπάρχει έλλειψη από πραγματικά καλόγουστες προτάσεις που να κάνουν τη διαφορά. 

Έτσι γεννήθηκε η Forever More….

Η εταιρεία κατασκευάζει  μοναδικά, χειροποίητα φωτογραφικά album, το καθένα με ιδιαίτερο concept , δημιουργώντας έτσι το απόλυτο πλαίσιο για τις πολύτιμες στιγμές σας. 

Μοντέρνα υφάσματα, tailor-made διακοσμητικά, μονογράμματα και logos συνδυάζονται αρμονικά, με άποψη και στιλ, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για τα φωτογραφικά σας στιγμιότυπα.

Κάθε album διατίθεται σε 3 μεγέθη: 

 • SMALL 23Χ23 εκ., 20 φύλλα, 40 σελ. και ριζόχαρτο
 • MEDIUM 30Χ30 εκ., 40 φύλλα, 80 σελ. και ριζόχαρτο
 • LARGE 35Χ35 εκ., 50 φύλλα, 100 σελ. και ριζόχαρτο 

Όλα παραδίδονται σε οικολογική συσκευασία με χάρτινο κουτί και διάφανο καπάκι. 

Η συλλογή της Forever More ανανεώνεται συνεχώς και τα σχέδια διατίθενται σε περιορισμένο αριθμό κάθε φορά.

 

FAQS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Α. Ο λογαριασμός μου

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΕΓΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΩ ΑΓΟΡΕΣ;

Όχι απαραίτητα. Μπορείτε να ολοκληρώσετε την παραγγελία σας ως επισκέπτης.

Με την εγγραφή σας όμως, κάνετε γρηγορότερα τις επόμενες αγορές σας, αλλάζετε τα στοιχεία σας και βλέπετε τις προηγούμενες παραγγελίες σας.

ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ;

Κάντε κλικ στον σύνδεσμο “Δημιουργία λογαριασμού” στο πάνω μέρος της σελίδας και συμπληρώστε το email σας και έναν κωδικό πρόσβασης. Μετά ακολουθήστε τις οδηγίες και συμπληρώστε τα στοιχεία που θα σας ζητηθούν.

ΞΕΧΑΣΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΜΟΥ. ΤΙ ΚΑΝΩ;

Κανένα πρόβλημα. Κάντε κλικ στη λέξη "Σύνδεση" στο πάνω μέρος της σελίδας και μετά στο "Ξέχασα τον κωδικό". Ακολουθήστε τις οδηγίες για να δημιουργήσετε νέο κωδικό.

 

B. ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

 

1. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Για να είναι σε ισχύ η παραγγελία και για να δεσμευτούν για λογαριασμό σας τα προϊόντα, θα πρέπει εντός 2 εργάσιμων ημερών να γίνει κατάθεση της συνολικής αξίας της παραγγελίας στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

IBAN: GR13 0171 8240 0068 2412 1639 208
Όνομα Δικαιούχου: Παρασκευοπούλου Σταυρούλα

ALPHA BANK

IBAN : GR67 0140 3530 3530 0210 1049 282
Όνομα : Παρασκευοπούλου Σταυρούλα

Στην κατάθεση που θα κάνετε, προσθέστε σαν αιτιολογία "FOREVERMORE ΠΛΗΡΩΜΗ" και τηλεφωνήστε μας στο 210 64 633 85 για να επιβεβαιώσουμε την παραγγελία σας. 

 

2. PAYPAL

Επιλέξετε για την πληρωμή σας την υπηρεσία PayPal ως εξής:

Βήμα 1o: Ολοκληρώνετε την παραγγελία σας.

Βήμα 2o: Μετά την επιβεβαίωση της παραγγελίας σας, το σύστημα θα σας μεταφέρει μέσω ασφαλούς συνδέσμου στον ιστότοπο της Pay Pal μέσω του οποίου θα μπορέσετε να πληρώσετε με την πιστωτική ή χρεωστική σας κάρτα.

 

3. VIVA PAYMENTS

Επιλέξετε για την πληρωμή σας την υπηρεσία Viva Payments ως εξής:

Βήμα 1o: Ολοκληρώνετε την παραγγελία σας.

Βήμα 2o: Μετά την επιβεβαίωση της παραγγελίας σας, το σύστημα θα σας μεταφέρει μέσω ασφαλούς συνδέσμου στον ιστότοπο της Viva μέσω του οποίου θα μπορέσετε να πληρώσετε με την πιστωτική ή χρεωστική σας κάρτα.

 

ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΞΟΦΛΗΣΩ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ;
 

Δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Η πληρωμή μπορεί να γίνει με τους τρεις παραπάνω τρόπους.

 

Γ. ΑΓΟΡΕΣ

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ;

Πλοηγηθείτε σε κάποια από τις κατηγορίες. Μόλις βρείτε το προϊόν που σας ενδιαφέρει, επιλέξτε μέγεθος ή χρώμα, αν υπάρχει τέτοια επιλογή, και πατήστε το κουμπί "στο καλάθι".
Αφού προσθέσετε στο καλάθι όσα προϊόντα θέλετε, πατήστε το κουμπί "καλάθι" στο πάνω δεξιά μέρος της σελίδας. Εκεί μπορείτε να δείτε όλα τα προϊόντα σας συγκεντρωμένα και να αλλάξετε ποσότητα ή να αφαιρέσετε κάποια από αυτά.
Πατήστε το κουμπί “Προβολή Προϊόντων” και ακολουθήστε τις οδηγίες για να ολοκληρώσετε την παραγγελία σας.
Επίσης, καμία αγορά δεν θεωρείται ως επιβεβαιωμένη εφόσον δεν έχει γίνει η εξόφληση της παραγγελίας (βλ. τρόποι πληρωμής).

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ;

Όλα τα album της Forever More είναι χειροποίητα και γι' αυτό ο χρόνος κατασκευής τους είναι περίπου 7-10 εργάσιμες μέρες. 
Αν επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες για κάποιο προϊόν, επικοινωνήστε μαζί μας στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΡΟΣΘΕΣΩ ΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΟΥ ΕΧΩ ΗΔΗ ΚΑΝΕΙ;

Δεν μπορείτε να προσθέσετε ένα προϊόν σε παραγγελία που έχει ολοκληρωθεί. Θα χρειαστεί να κάνετε νέα παραγγελία.

ΠΩΣ ΘΑ ΞΕΡΩ ΑΝ Η ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΜΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙ;

Μόλις ολοκληρώσετε μία παραγγελία σας, θα λάβετε ενημερωτικό email στη διεύθυνση που έχετε δηλώσει, που θα επιβεβαιώνει ότι η παραγγελία σας έχει καταχωρηθεί.

ΣΕ ΤΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΑΡΑΔΙΔΕΤΑΙ ΤΟ ALBUM;

Όλα τα album της Forever More παραδίδονται σε ειδικό χάρτινο κουτί με διάφανο καπάκι και κορδέλα (βλ.φωτογραφία).

ΘΕΛΩ ΝΑ ΣΤΕΙΛΩ ΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ ΩΣ ΔΩΡΟ.

Το προϊόν θα αποσταλεί στην διεύθυνση που επιλέξατε, ενώ η απόδειξη αγοράς στη διεύθυνση χρέωσης, που έχετε δηλώσει.

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΠΟΧΙΑΚΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ Ή ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ;

Η Forever More κάνει προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα καθ’όλη τη διάρκεια του χρόνου. Τα προϊόντα σε έκπτωση θα τα βρείτε στην ενότητα με την ένδειξη «Προσφορές», οπότε μην ξεχνάτε να την επισκέπτεστε συχνά.

ΥΠΑΡΧΕΙ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ FOREVER MORE;

Μπορείτε να επισκεφθείτε το showroom της εταιρείας Forever More, στην οδό Βατοπεδίου 10, μόνο κατόπιν ραντεβού (τηλ.210 6463385). 

ΣΤΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ;

Σε όλες οι τιμές συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24% .

ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΩ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ;

Ναι φυσικά! Μπορείτε να καλείται καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 10 π.μ.-2 μ.μ. στο τηλέφωνο 210 6463385 και να παραγγείλετε το προϊόν που σας ενδιαφέρει.

 

Δ. ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

 

ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΩ ΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΛΑΒΑ;
 

Επιστροφές γίνονται δεκτές εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος, μόνο για προϊόντα που δεν αποτελούν ειδική παραγγελία (όπως είναι τα προσωποποιημένα album) και εφόσον βρίσκονται στην αρχική τους συσκευασία και χωρίς φθορές.
Για την επιστροφή επικοινωνήστε με την εταιρεία για όλες τις λεπτομέρειες. 
Στην περίπτωση που η αντικατάσταση γίνει δεκτή, θα πρέπει να επιλέξετε κάποιο άλλο προϊόν ίσης ή μεγαλύτερης αξίας, καθώς επιστροφές χρημάτων δεν γίνονται.

 

ΠΑΡΕΛΑΒΑ ΕΝΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ. ΤΙ ΚΑΝΩ;
 

Κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν τα προϊόντα να φτάνουν σε εσάς σε άριστη κατάσταση.
Αν παρ' όλα αυτά παραλάβετε κάποιο ελαττωματικό προϊόν ή το προϊόν δεν είναι αυτό που παραγγείλατε, επικοινωνήστε με την εταιρεία. Εμείς θα αναλάβουμε τα έξοδα επιστροφής. Εναλλακτικά, αν επιθυμείτε, θα σας αποστείλουμε έναν κωδικό ίσης αξίας με το επιστρεφόμενο προϊόν, τον οποίο θα μπορείτε να εξαργυρώσετε σε μία επόμενη αγορά σας.

Σημειώνεται ότι τα προϊόντα της Forever More είναι 100% χειροποίητα και ενδέχεται να εμφανίζουν μικρές διαφορές από το προϊόν της φωτογραφίας. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν εννοείται ελάττωμα και το προϊόν δεν μπορεί να επιστραφεί ως ελαττωματικό.

 

ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΜΑΙ ΜΕ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ;
 

Αν αλλάξατε γνώμη για μία αγορά σας, το κόστος επιστροφής επιβαρύνει εσάς. Αν το λάθος είναι δικό μας, αν δηλαδή παραλάβατε λάθος ή ελαττωματικό προϊόν, τότε τα έξοδα επιστροφής επιβαρύνουν τη Forever More.

 

ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ ΘΑ ΣΤΕΙΛΩ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΙΣΩ ΣΕ ΕΣΑΣ;
 

Συνιστούμε να στέλνετε τα προϊόντα που επιθυμείτε να επιστρέψετε με κάποια υπηρεσία κούριερ για περισσότερη ασφάλεια, καθώς δεν φέρουμε ευθύνη για προϊόντα που τυχόν χαθούν ή υποστούν ζημιές κατά την επιστροφή τους προς εμάς.

 

ΘΑ ΠΡΟΤΙΜΟΥΣΑ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΩ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ. ΓΙΝΕΤΑΙ;
 
Βεβαίως,επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στο 210 64 63 385.
 
 

Ε. ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ – ΧΡΕΩΣΕΙΣ

 
 
ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ;
 

Αποστολή προϊόντων πραγματοποιούμε σε όλη την Ελλάδα.

Οι τρόποι παράδοσης των προϊόντων είναι οι εξής:

 • Παραλαβή από το showroom.
 • Αποστολή με courier. 
 • Αποστολή με ΕΛΤΑ.

 

Οι συνήθεις χρόνοι παράδοσης μέσω courier - ΕΛΤΑ είναι οι ακόλουθοι:

 • Αττική και χερσαίοι προορισμοί: 1-2 εργάσιμες ημέρες
 • Νησιωτικοί προορισμοί: έως 3 εργάσιμες ημέρες
 • Δυσπρόσιτες περιοχές: έως 5 εργάσιμες ημέρες

Παραδόσεις προϊόντων γίνονται τις καθημερινές εκτός αργιών. Τα Σαββατοκύριακα δεν γίνονται παραδόσεις.